Hoàn tiền 4.2% khi đặt phòng tại Luxstay thông qua Túi Ba Gang Finhay

Từ 15/09/2019, người dùng Finhay đặt phòng/thuê nhà trên LuxStay qua ứng dụng Finhay sẽ được hoàn tiền vào tài khoản Finhay với mỗi giao dịch thành công.

Tỉ lệ hoàn tiền: 4.2% đối với tất cả các căn hộ trên trang chủ LuxStay.

  • Không ghi nhận với các đơn hàng mua qua Mobile và Mobile App của LuxStay (Chỉ đặt từ ứng dụng Finhay)
  • Hoàn tiền được ghi nhận với các giao dịch thuê phòng thành công, đã hoàn tất thanh toán
  • Tiền được hoàn tính trên giá tiền thực khách hàng phải trả