Từ ngày 01/09/2019 đến 31/12/2019, khi mở tài khoản và giao dịch VF-iSAVING thành công lần đầu tiên, khách hàng sẽ được nhận ngay 20.000đ vào tài khoản Finhay và 30.000đ cho 3 kỳ giao dịch liền kề tiếp theo

Lưu ý:

  • Tất cả thao tác mở tài khoản và giao dịch phải được thực hiện thông qua tính năng Túi Ba Gang trên Finhay
  • Nếu bỏ lỡ không đóng liên tục, các kỳ tiếp theo sẽ không được cộng thưởng

Truy cập ứng dụng Finhay, mục Túi Ba Gang để mở tài khoản ngay và trải nghiệm đầu tư đơn giản với VF-iSAVING.